Najúspešnejší športovci mesta Zvolen

Blíži sa 28. ročník oceňovania najúspešnejších športovcov mesta Zvolen. Toto podujatie prešlo od roku 1992 svojim vývojom.

Najúspešnejší športovci mesta Zvolen

Začalo sa oceňovaním najlepšieho športovca - jednotlivca, postupne pribudlo aj oceňovanie kolektívov a dnes sa udeľujú ceny až v 11-tich kategóriách. Vyberá sa tiež tréner roka, prebieha verejné hlasovanie o najpopulárnejšieho športovca mesta a nad všetkými panuje Absolútny víťaz. Kategórie sú rozdelené podľa veku, príslušnosti ku olympijským či iným športom.

Cieľom vyhlásenia najlepších športovcov mesta je oceniť výsledky dosiahnuté športovcami alebo športovými kolektívmi mesta Zvolen za príslušný kalendárny rok a priblížiť ich širokej verejnosti.

Zároveň propagáciou najúspešnejších športovcov a nimi dosiahnutých výsledkov motivovať najmä mladú generáciu k aktívnemu vzťahu k telovýchovným a športovým aktivitám, ktoré sú najlepšou prevenciou v boji proti drogovým závislostiam a iným negatívnym spoločenským javom a tiež predpokladom zdravého životného štýlu.

Doba sa mení

Na popularite naberajú rôzne nové športy a športové odvetvia, ľudia sa posúvajú digitálnym smerom, čomu sa musí postupne prispôsobovať aj také podujatie akým je oceňovanie športovcov. Ako jedno z prvých slovenských miest Vám sme vytvorili webstránku určenú pre oceňovanie najlepších športovcov a propagáciu športu vo Zvolene.

Pozývame Vás na stránku www.sportovecmestazvolen.sk, kde nájdete nominovaných športovcov a informácie o ich dosiahnutých úspechoch. V priebehu februára 2019 môžete hlasovať o najpopulárnejšieho športovca mesta Zvolen za rok 2018 prostredníctvom elektronickej ankety na webovej stránke .

Galéria

Galéria

DSC00346.jpg

Partneri